Αγγλικα
Τάξεις Πτυχία
NURSERY( PRE-JUNIOR)  
JUNIOR A   
JUNIOR B  STARS 1 EUROPALSO
A' SENIOR STARS 2 EUROPALSO
B' CLASS BEGGINERS EUROPALSO
C' CLASS ELEMENTARY EUROPALSO
D' CLASS BASIC EUROPALSO
Β1 CLASS  ESB LEVEL B1
B1+ B2 CLASS MICHIGAN ECCE, CAMBRIDGE FCE, ESB B2,TOEIC
C1 CLASS  MICHIGAN ALCE, CAE CAMBRIDGE,ESB LEVEL C1
C2 CLASS  MICHIGAN ECPE, CPE CAMBRIDGE, ESB LEVEL C2

 

Γαλλικά
Τάξεις Πτυχία - FRENCH INSTITUTE
F1                     
F2 DELF A1
F3 DELF A2
F4 DELF B1
F5 DELF B2
FS1 DELF C1
FS2 DELF C2
russian Science - $222.00
Ρώσικα
Τάξεις Πτυχία - PUSHKIN INSTITUTE
R1                    Уровень А1 – Выживание
R2 Уровень А2 – Начальный
R3 Β1 – Элементарный уровень
R4 Β2 - Пороговый уровень
R5  
R6  
Κινέζικα
Τάξεις Πτυχία - CONFUCIUS INSTITUTE
CH1                    HSK1
CH2  
CH3 HSK2
CH4  
CH5 HSK3
CH6 HSK4
CH7 HSK7
Γερμανικά
Τάξεις Πτυχία - GOETHE INSTITUTE
G1                     
G2 A1 GOETHE
G3 A2 GOETHE
G4 B1 GOETHE ZERTIFIKAT
G5 B1 GOETHE ZERTIFIKAT
G6 B2 GOETHE ZERTIFIKAT
G7 C1 GOETHE ZERTIFIKAT
G8 C2 GOETHE ZERTIFIKAT
Ισπανικά
Τάξεις Πτυχία - INSTITUTO CERVANTES
SP1                     
SP2 DELE A1+A2
SP3 DELE INTERMEDIO (B1/ BASICO)
SP4 DELE AVANZADO (C1)
SP5 DELE SUPERIOR (C2)
Ιταλικά
Τάξεις Πτυχία - PERUGIA
I1                     
I2 CELI 1
I3  
I4 CELI 2
I5 CELI 3
I6 CELI 4
I7 CELI 5